31 stycznia 2018

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy Wypadki losowe mogą przydarzyć się każdemu. W ramach ubezpieczenia opłacanego przez pracodawców zatrudnionym przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu chorób zawodowych i […]
31 stycznia 2018

Jak obliczyć dochód na potrzeby 500zł plus ?

Jak obliczyć dochód rodziny w związku z programem 500 zł na dziecko, gdzie szukać pomocy? O szczegóły w indywidualnych przypadkach warto zapytać w następujących miejscach urząd […]
29 stycznia 2018

Czym jest dowód księgowy i jakie są jego rodzaje?

Zapisy z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r podają, że podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane też […]
13 stycznia 2018

Jak rozliczyć się z delegacji zagranicznej?

Delegacje zagraniczne, podobnie jak te krajowe, rządzą się własnymi prawami. Pracownikowi oddelegowanemu w podróż służbową należy się zwrot kosztów poniesionych w związku z jej odbyciem oraz […]
12 stycznia 2018

Rozłożenie zaległości podatkowej na raty

Na wniosek przedsiębiorcy naczelnik urzędu skarbowego może rozłożyć zaległość podatkową na raty. Bardzo istotne jest to, aby wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej zawierał uzasadnienie. […]
10 stycznia 2018

„Zapłacone gotówką” – ważna adnotacja na fakturze

  Zgodnie z ustawą  o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku […]
3 stycznia 2018

Kiedy posiłki służbowe mogą być kosztem podatkowym?

Przedsiębiorca-podatnik ma prawo zaliczyć swoje wydatki na służbowe posiłki do kosztów uzyskania przychodów podczas których omawia z kontrahentami warunki współpracy, prowadzi negocjacje i prezentuje swoje produkty. […]