Jednolity Plik Kontrolny – Co to jest?

W 2018 roku zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian dla przedsiębiorców. Jedną z nowości to wprowadzenie jednego konta ZUS dla potrzeb opłacania składek przez przedsiębiorców oraz obowiązek przesyłania plików JPK_VAT.

Od początku roku przedsiębiorcy muszą korzystać z jednego rachunku, zamiast dotychczasowych czterech. Zniknęły rachunki: ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Dzięki tej zmianie, każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualne konto, na które będzie łącznie przelewał opłaty za składki. ZUS przejmie na siebie podział odpowiednich kwot na poszczególne fundusze. Nowy numer konta będzie unikalny dla każdego płatnika i ma usprawnić jego identyfikację.

Każdemu płatnikowi składek ZUS został przekazany nowy numer konta (listownie lub poprzez profil PUE). Należy pamiętać, że w przypadku nie otrzymania informacji dotyczących nowego konta, należy zgłosić się w tej sprawie do swojego oddziału ZUS (termin dostarczenia informacji o nr konta upłynął 31.12.2017r).

JKP – Co to jest?

Jednolity Plik Kontrolny jest raportem na temat zakupów i sprzedaży VAT.
Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, którzy są płatnikami VAT.
Zmiana polega na rozszerzeniu konieczności wysyłania pliku JPK, także dla mikroprzedsiębiorców (podatników składających deklarację VAT-7 i VAT-7K), których nie dotyczyło to do tej pory. Za mikroprzedsiębiorcę uznaje się firmę spełniającą dwa warunki:
– średnioroczne zatrudnienie w firmie nie przekracza 10 osób (dotyczy także samozatrudnienia)
– roczny obrót netto nie przekracza 2 mln euro.

Termin wysyłania raportu JKP upływa 25 dnia miesiąca, za poprzedni miesiąc ewidencyjny. Obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorców, którzy rozliczają się kwartalnie. Wysyłka jest możliwa tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. Ministerstwo Finansów zachęca podatników VAT to przetestowania systemu wysyłania raportów JPK_VAT, dzięki specjalnie stworzonej w tym celu platformie www.jpk.mf.gov.pl.

W razie jakichkolwiek problemów wyślemy JPK za Ciebie. Zapraszamy do kontaktu pod nr. +48 600 436 888.

Biuro Rachunkowe RACHMISTRZ BYDGOSZCZ