Jak obliczyć dochód na potrzeby 500zł plus ?

Jak obliczyć dochód rodziny w związku z programem 500 zł na dziecko, gdzie szukać pomocy?

O szczegóły w indywidualnych przypadkach warto zapytać w następujących miejscach

  • urząd gminy,
  • gminny ośrodek pomocy społecznej

 

Upraszczając do ogólnego przypadku, najprostszym sposobem jest podzielenie dochodu rodziny, w oparciu o zeznanie podatkowe z poprzedniego roku, podzielone przez liczbę jej członków.

Do dochodu wliczane będą wszelkie zasiłki i różnego rodzaju świadczenia.

Jeśli jednak nie jesteś do końca pewien, czy potrafisz prawidłowo policzyć dochód oraz samemu przygotować odpowiednie dokumenty, możesz udać się do urzędu gminy o pomoc, bądź w uproszczeniu powołać się na urzędnika, któremu zlecimy obliczenie dochodu oraz pomoc w wypełnieniu wniosków. We wniosku o 500 zł na dziecko musimy jedynie zadeklarować chęć ubiegania się o pieniądze także na pierwsze dziecko. Urzędnicy sami sprawdzą, czy takie świadczenie się nam należy

Istnieją trzy wyjątki od tej zasady:

– jeśli osiągamy dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub jeśli osiągamy dochód podlegający przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym, będziemy musieli złożyć stosowne oświadczenie o jego wysokości,
– jeśli nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (zmiana sytuacji dochodowej rodziny, np. utrata pracy) – będziemy musieli przedstawić odpowiednie dokumenty.

Uwaga na pełnoletnie dzieci!

Wprawdzie nie możemy otrzymać pieniędzy na pełnoletnie dziecko, ale dziecko do ukończenia 25. roku życia, pozostające na utrzymaniu rodziców (pobierające naukę) liczy się przy ustalaniu dochodu na członka rodziny.

Przykład

Samotna kobieta wychowuje dwójkę dzieci. Jedno z nich w przyszłym roku kończy 18 lat. Kobieta zarabia 2100 zł, czyli rodzina znajduje się poniżej progu 800 zł. W tym roku otrzyma zatem 1000 zł miesięcznie. W przyszłym roku wciąż będzie objęta programem, ale otrzyma pieniądze tylko na młodsze dziecko , ponieważ jej dochód wciąż będzie dzielony na 3.