Opłata recyklingowa za torebki foliowe

Opłata recyklingowa za torebki foliowe

Od 1 stycznia 2018r. sklepy mają obowiązek doliczania do każdej jednorazowej torebki foliowej opłatę w wysokości 20gr – jest to tzw. opłata recyklingowa.

Mówi o tym art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi: „Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego”. Tak więc za reklamówkę foliową o grubości 15-50 mikrometrów sprzedający musi pobrać opłatę 20gr + VAT, co daję łączną kwotę 25gr. Maksymalna opłata recyklingowa za jedną reklamówkę wynosi 1zł.

Według Ministerstwa Finansów opłata ta musi być ewidencjonowana w kasie fiskalnej i wykazana na paragonie, jednak nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłat recyklingowej na paragonie (należy ją wykazać łącznie z należnością za siatkę).Opłata stanowi dla przedsiębiorcy zarówno przychód, jak i koszt uzyskania przychodów, lecz koszt pojawi się dopiero w momencie jej wniesienia, czyli przekazania na rachunek Ministerstwa Środowiska.

Pobrana opłata będzie stanowić dochód budżetu państwa.