Kiedy posiłki służbowe mogą być kosztem podatkowym?

Przedsiębiorca-podatnik ma prawo zaliczyć swoje wydatki na służbowe posiłki do kosztów uzyskania przychodów podczas których omawia z kontrahentami warunki współpracy, prowadzi negocjacje i prezentuje swoje produkty.

Stanowisko takie przyjął siedmioosobowy skład NSA (wyrok z 17 czerwca 2013 r., II FSK 702/11) orzekając, że rachunek za obiad z kontrahentem nie jest automatycznie wyłączony z kosztów podatkowych. Celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego pozytywnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego postrzegania jego działalności i pozytywnych relacji z kontrahentami.

A co z drobnymi poczęstunkami?

One również są kosztem podatkowym. Jak wynika z  interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r.,  nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, ponoszone przez przedsiębiorców wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, chipsy, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika czy też poza nią), serwowane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami, nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy podatku dochodowego od osób fizycznych i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy podatku dochodowego od osób fizycznych jako wydatki reprezentacyjne.