Reklama na Facebooku nie jest kosztem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji 0114-KDIP3-1.4011.451.2017.1.ES doszedł do wniosku, iż reklama na Facebooku nie jest kosztem. Powodem tej decyzji jest fakt, że popularny portal nie umieszcza na fakturach daty wystawienia. Niestety jest to sprzeczne z interesem podatnika, który bardzo często ponosi wysokie koszty reklamy, a jednocześnie nie ma żadnego wpływu na generowane faktury.

Na stronie portalu widnieje informacja, że faktura jest wystawiona w dniu rozliczenia, który jest ostatnim dniem miesiąca. Krajowa Informacja Skarbowa pozostała jednak nieugięta: „W związku z tym, że posiadana przez Wnioskodawcę faktura za zakupione reklamy nie zawiera daty wystawienia to Wnioskodawca nie ma prawa ująć jej w prowadzonej podatkowej książce przychodów i rozchodów”. Na nic zdały się tłumaczenia, że na fakturze znajduje się data zapłaty.

Stanowisko organu skarbowego jest niezrozumiałe, ponieważ celem tego typu wydatków jest osiągnięcie lub zachowanie przychodu, a opłaty za reklamy bynajmniej nie są ujęte w katalogu kosztów, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Trudno więc zrozumieć decyzję, że z przyczyn niezależnych od nas, wydatek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą nie może stanowić kosztów uzyskania przychodu. Przecież portale społecznościowe są obecnie jedną z największych baz potencjalnych klientów. Warto również zaznaczyć, że przecież datę wystawienia faktury można ustalić na podstawie innych dokumentów. Wielu doradców podatkowych krytykuje tę decyzję i przytacza treść rozporządzenia ministra finansów, które zezwala na księgowanie takich kosztów, jeśli data wystawienia faktury zgadza się z datą dokonania operacji gospodarczej.