Samochód prywatny w firmie

Przedsiębiorcy, którzy nie chcą kupować samochodu na firmę, mogą wykorzystywać swój prywatny samochód do celów służbowych i mają możliwość wliczać koszty z tym związane do kosztów uzyskanego przychodów.

Ewidencja przebiegu pojazdu
Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT informuje nas o tym, że wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów muszą być bezpośrednio lub pośrednio związane ze źródłem przychodów. Ponadto, z innego zapisu – art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT dowiadujemy się, że:

„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu”.

W ustawie pojawia się określenie „ewidencja przebiegu pojazdu” tzw. kilometrówka, którą przedsiębiorca musi prowadzić systematycznie w systemie miesięcznym i rozliczać narastająco w ciągu roku. Wszystkie wydatki dotyczące pojazdu własnego użytkowanego do celów firmowych muszą być udokumentowane fakturą VAT. Podatnik do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć nie tylko paliwo, ale również składki na ubezpieczenie OC i AC, opłaty parkingowe, usługi serwisowe i naprawę pojazdu itp.